• info@conet.vn - hotro@conet.vn
 • Tin tức

  Vòng đời của tên miền quốc tế
  Thứ năm, 27/11/2014 09:46
  • Available

         Giai đoạn này tên miền chưa được ai đăng ký. Bạn có thể đăng ký tên miền với điều kiện tên miền hợp lệ.  

           Tên miền hợp lệ phải có điều kiện gì? 

   • Chỉ có thể bao gồm chữ cái, chữ số hoặc dấu -
   • Chiều dài tối đa của tên miền là 64 ký tự 
  • Registered 

           Giai đoạn này là tên miền đã được đăng ký, tên miền có thể được sử dụng làm tên website, e-mail, …
           Giai đoạn này kéo dài từ 1 – 10 năm. 

  • Expired
  • Auto-Renew
  • Redemption
  • Pending Delete
  • Released (Available)

  other news