• info@conet.vn - hotro@conet.vn
 • SMS Marketing

  SMS Marketing là một trong các kênh của Mobile Marketing. Đây là dịch vụ quảng cáo, tiếp thị bằng tin nhắn cho phép các Doanh nghiệp sử dụng kênh thông tin di động để quảng bá cho nhãn hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình đến các thuê bao di động, với nền tảng chủ yếu là SMS brand name – Tin nhắn thương hiệu.

  SMS Brand name – Tin nhắn thương hiệu là một giải pháp Marketing thông qua tin nhắn. Qua đó Thương hiệu của Doanh nghiệp sẽ xuất hiện ở phần Người gửi (From/ Sender) của tin nhắn thay cho đầu số nhắn tin hoặc số điện thoại thông thường.

  BẢNG GIÁ CHI TIẾT

  Nhóm ngành ngân hàng

  • Phí cài đặt Brandname : 50.000 VNĐ (1 lần duy nhất )
  • Phí duy trì Brandname : 550.000 VNĐ / tháng

  Nhóm ngành còn lại

  • Phí cài đặt BrandName : 50.000 VNĐ ( 1 lần duy nhất )
  • Phí duy trì Brandname : 50.000 VNĐ / tháng
  CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - NHÓM 4 - CÁC NGÀNH NGHỀ THÔNG DỤNG
  Sản lượng / tháng  Viettel Mobi | Vina VNM | Beeline

  Từ 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ

  ( Dưới 10.000 SMS )

  800 750 400

   Từ 5.000.000 - 10.000.000 VNĐ

  ( <= 20.000 SMS )

   790 740   380

   Từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ

  (<= 40.000 SMS )

  780   730 360 

   Trên 20.000.000 VNĐ

   ( > 40.000 SMS )

  770 710  340 

   


    

  CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - NHÓM 3 - MẠNG XÃ HỘI
   Sản lượng / tháng  Viettel  Mobi|Vina VNM|Beeline 
   Từ 2.000.000 - 10.000.000 VNĐ  500 555  320
  Trên 10.000.000 VNĐ  485 500  315

   


    

      CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - NHÓM 2 - GIÁO DỤC , Y TẾ
   Sản lượng / tháng  Viettel  Mobi|Vina  VNM| Beeline
    Từ 2.000.000 - 10.000.000 VNĐ 420 420  320 
   Trên 10.000.000 VNĐ  405 405  305 

   


    

      CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - NHÓM 1 - NGÂN HÀNG ,TÀI CHÍNH , CHỨNG KHOÁNG , BẢO HIỂM , ĐIỆN LỰC
   Sản lượng / tháng  Vietttel Mobi|Vina   VNM| Beeline
    Từ 2.000.000 - 10.000.000 VNĐ 800  735 320 
   Trên 10.000.000 VNĐ 790  715  305

  * Phí trên chưa bao gồm 10%VAT